Cart

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Al onze leveringen en diensten zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

 

1.Toepassingsgebied

Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Scarparti UG (beperkte aansprakelijkheid) (hierna: Scarparti) zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Van toepassing is de versie die op het moment van contractafsluiting geldig was.

 

2. Conclusie

De presentatie van goederen in de online shop www.scarparti.com omvat geen juridisch bindend aanbod van Scarparti. Het is een verzoek gericht aan jou, tegenover Scarparti een bindende aanbieding voor te leggen. U kunt bij ons via onze online winkel, door te klikken op de knop "Nu afrekenen" in de laatste stap van het bestelproces, desbetreffende goederen die zich in de winkelwagen bevinden, bestellen. In de online shop krijg je voor het einde van het bestellproces, ter bevestiging, een opsomming met de gegevens van uw bestelling te zien. Door de gewenste producten te bestellen geef je een bindend aanbod tot een koopovereenkomst. Scarparti bevestigt de ontvangst van uw bestelling schriftelijk (bijvoorbeeld door een e-mail). Deze ontvangstbevestiging vormt geen bindende aanvaarding van je bestelling. De koopovereenkomst komt pas tot stand als Scarparti je een uitdrukkelijke ontvangstbevestiging stuurt of de bestelde goederen naar je verzendt.

 

3. Ons recht, je bestelling niet te accepteren, of je aankoop annuleren

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om een aankoop (een reeds door ons geaccepteerde bestelling) in de volgende situaties te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor kosten of schade:
•     Het product is niet te leveren (eventuele betalingen zullen onmiddellijk worden terugbetaald)
•     Je account-informatie is niet correct of niet te verifiëren
•     De aangegeven prijs was onjuist
•     We konden niet op het door u opgegeven adres leveren

 

4. Prijzen & BTW

Betaling dient te geschieden in euro's. Wij accepteren geen andere valuta. Indien in uw land niet met euro’s betaald wordt zal uw bank of creditcardmaatschappij uw valuta automatisch omrekenen naar euro’s bij het betaalproces op basis van actuele wisselkoersen eventueel inclusief kosten voor het verwerkingsproces, administratiekosten e.d. Voor de nadere informatie zoals de actuele omrekenkoersen, overige kosten e.d. verwijzen wij u naar uw bank of creditcardmaatschappij.

Alle productprijzen die op de website getoond worden zijn inclusief de van toepassing zijde Duitse btw (19%). Voor alle landen binnen de Europese Unie geldt deze belasting. Landen buiten de Europese Unie zijn vrijgesteld van Europese belastingen (0%). De totaalprijs zoals vermeld op de website is de uiteindelijke verkoopprijs. Deze verkoopprijs geldt zowel voor landen binnen de EU (verkoopprijs is inclusief 19% btw) als voor landen buiten de EU (verkoopprijs is inclusief 0% btw).

Omdat douaneformaliteiten per land verschillen kunnen wij niet anticiperen op eventuele aanvullende importkosten, heffingen, lokale belastingen e.d. Scarparti is niet aansprakelijk voor deze bijkomende kosten en kan geen restitutie verlenen voor het geval u deze bijkomende kosten moet betalen. Voor nadere informatie over eventuele aanvullende kosten verwijzen wij u naar uw douane.

We behouden ons het recht voor om de artikelprijzen zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment aan te passen.

 

5. Levering

Gratis verzenden + Gratis retour in Duitsland
•     In Duitsland bieden wij gratis verzenden (mits aankoopbedrag boven de € 60 ligt) en gratis retour aan.

Gratis verzenden binnen de Europese Unie en nog 14 andere landen (Totaal 42)
Binnen de Europese Unie en nog 14 andere landen bieden wij ook gratis verzenden aan (mits aankoopbedrag boven de € 60 ligt). Kijk in onderstaande tabel naar welke landen wij gratis versturen. 

gratis verzenden scarparti

Scherpe verzendtarieven voor buiten de Europese Unie
•     Buiten de Europese Unie kunnen wij tegen scherpe tarieven uw pakketje verzenden.

Verzendkosten algemeen
•     Omdat het maximale bestelbedrag 460 € bedraagt, kan een pakketje niet meer dan 4 Kg wegen.
•     De verzendkosten worden automatisch berekend tijdens je bestelling.

Kijk in de onderstaande tabel naar de tarieven (Inkl. BTW) per land (zone) en gewicht.

verzendkosten scarparti

Landen per zone

landen per zone scarparti

Wij verzenden onze goederen met gerenommeerde vervoersbedrijven zoals DHL. Bij elke verzending ontvangt u een track and trace code zodat u uw pakketje via internet kunt volgen. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van DHL.

 

6. Betaalservice

Geldig zijn de vermelde prijzen die op het moment van bestelling aangeboden worden. De vermelde prijzen zijn brutoprijzen, dat wil zeggen dat deze reeds de geldige Duitse btw en andere prijscomponenten bevatten. Je kunt bij ons kiezen op welke manier je wilt betalen; vooraf (bankoverschrijving), PayPal of Sofortüberweisung. Onze prijzen staan vermeld in de orderbevestiging en kunnen worden betaald na bestelling. Scarparti behoudt zich het recht voor overige betalingsmethoden niet te accepteren.

 

7. Annulering

Het recht om te herroepen
Je hebt het recht om binnen veertien dagen, zonder opgaaf van redenen, het koopcontract (koopovereenkomst, de aankoop) op te zeggen. De termijn van het herroepingsrecht bedraagt veertien dagen na de datum waarop jij, of een door jouw benoemde derden, die niet de vervoerder is, het product in ontvangst hebt genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons

Scarparti UG (haftungsbeschränkt)
Auf dem Dietzeberg 1
38442 Wolfsburg
Duitsland
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. door een met de post verzonden brief of per e-mail) over je besluit om het contract op te zeggen, informeren. Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingsdeadline te voldoen is het voldoende dat je ons het bericht, met betrekking tot het herroepingsrecht voor het aflopen van de herroepingsdeadline (termijn), toestuurt.

Gevolgen van herroeping
Als je de koop wilt ontbinden, zullen wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je voor een duurdere wijze van verzending hebt gekozen dan de goedkoopste standaard wijze van verzending), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving over de annulering van dit contract is ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betalingsmethode die je hebt gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij we uitdrukkelijk tot een andere overeenkomst zijn gekomen; in ieder geval wordt je niks in rekening gebracht voor deze betalingswijze. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen, of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggestuurd, het ligt eraan wat eerder plaatsvindt. Je moet de goederen onmiddellijk terugsturen of afgeven, in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop je ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van het contract.

Terugsturen van goederen:
Scarparti UG (haftungsbeschränkt)
Auf dem Dietzeberg 1
38442 Wolfsburg
Duitsland
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De deadline wordt gehaald als u de goederen binnen de deadline (termijn) van veertien dagen terugstuurt. Binnen Duitsland betalen wij de retourkosten. Je hoeft alleen voor een eventuele waardevermindering van de goederen te betalen, wanneer vastgesteld wordt dat deze waardevermindering door een test op de gesteldheid, eigenschappen en de functie van de goederen te wijten is aan een door jou niet noodzakelijke omgang met de goederen.

Voorbeeld voor herroeping
(Als je het contract wilt annuleren, vul dan alsjeblieft dit formulier in en stuur het terug).

Aan
Scarparti UG (haftungsbeschränkt)
Auf dem Dietzeberg 1
38442 Wolfsburg
Duitsland
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hierbij ontbind (en) Ik / wij (*) mijn / onze (*) afgesloten contract voor de aankoop van de volgende producten:
Besteld op (*) / ontvangen (*):
Naam / consument (s):
Adres van / consument (s):
Handtekening / consument (en) (alleen bij schriftelijke mededeling):
datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Verwijzing over niet-bestaan van een herroepingsrecht
Het recht is niet van toepassing bij overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en het recht is niet van toepassing op goederen die specifiek voor een klant zijn gefabriceerd op basis van persoonlijke voorkeuren en/of ontwerp die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.

Einde van de herroeping

 

8. Garantie

De wettelijke garantietermijn bedraagt 2 jaar en gaat in op het moment van de levering van de goederen. Gedurende deze tijd lossen we alle gebreken op die onder de wettelijke garantie vallen, helemaal gratis. Meld dergelijke gebreken onmiddellijk aan het transportbedrijf of Scarparti, voor de hand liggende gebreken uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. De klacht wordt dan onmiddellijk door onze klachtenafdeling onderzocht. Uw garantieclaims worden in eerste instantie beperkt tot aanvullende prestaties. Als dit niet lukt, kan je op basis van jouw keuze - zolang de specifieke wettelijke normen van toepassing zijn- het recht uitoefen de overeenkomst te ontbinden, of een korting bedingen op de koopprijs of een schadevergoeding vragen.

Wij wijzen er met klem op dat normale slijtage niet onder de garantie valt. Scarparti is alleen aansprakelijk voor mankementen die reeds bij de levering van de goederen aanwezig waren.

 

9. Aansprakelijkeid

9.1 Scarparti is volledig aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam of gezondheid.
9.2 Scarparti aansprakelijk voor grove nalatigheid en opzet. Niet als grove nalatigheid te beschouwen zijn overmacht en schade die veroorzaakt worden door computerstoringen en storingen bij het verzenden van e-mail of door virussen.
9.3 Bij onmogelijkheid en vertraging, alsmede schending van de contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), is Scarparti tevens aansprakelijk bij lichte nalatigheid. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot de voorzienbare schade. In andere gevallen is Scarparti niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid.
9.4 Kardinale verplichtingen zijn contractuele verplichtingen, waarvan de naleving een goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op wiens naleving de opdrachtgever regelmatig en naar objectieve maatstaven mag vertrouwen.
9.5 Typische, voorspelbare schaden, zijn welke, die onder de beschermende doeleinden van elke geschonden contractuele norm vallen. In andere gevallen is Scarparti niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid.

 

10. Compenseren

Je hebt slechts recht op compensatie, als je tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of onomstreden zijn.

 

11. Herroepingsrecht

Scarparti heeft het recht het contact eenzijdig te ontbinden, voor zover een zelflevering van Scarparti niet plaatsvindt. Dit recht bestaat alleen als Scarparti een vervangende overeenkomst afgesloten heeft en de levering door de leverancier om redenen waarvoor Scarparti niet verantwoordelijk is, niet plaatsvindt. Scarparti verbindt zich ertoe de koper te informeren bij de hiervoor genoemde niet-beschikbaarheid van de goederen of diensten en de vergoeding terug te betalen. Bij schrijf-, druk- en/of rekenfouten op de website heeft Scarparti het recht het contract eenzijdig op te zeggen op basis van deze fouten.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Scarparti totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Mocht de koper de goederen, voorafgaand aan de volledige betaling, verder hebben doorverkocht, is Scarparti niet aansprakelijk voor de vorderingen van derden.

 

13. Privacybeleid

Jouw bestelling en de ordergegevens worden door ons opgeslagen. Alle informatie die wij verzamelen wordt gebruikt en uitsluitend verwerkt in het kader van de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met ons privacybeleid. Meer informatie over de gegevensbescherming van Scarparti vind je op onze website bij ons Privacybeleid.

 

14. Taal

De taal van het contract is Duits.

 

15. Toepasselijk recht; jurisdictie

15.1 Voor alle juridische zaken of andere juridische relaties met ons, geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Weens Koopverdrag (CISG) en andere internationale verdragen, ook na haar implementatie in het Duitse recht, zijn niet van toepassing. Voor contracten met een doelstelling die niet kan worden toegeschreven aan de beroepsuitoefening van de begunstigde (contract met consumenten), is deze keuze van het recht alleen van toepassing voor zover de bescherming die door dwingende bepalingen van de wet van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, wordt onttrokken.
15.2 In zakelijke transacties met handelaren en rechtspersonen van publiek recht wordt als plaats van jurisdictie voor alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden en onder haar geldigheid van die individuele contracten, met inbegrip van wettelijke vervolgingen a.g.v. betaalmiddelen, de verblijfsplaats van het kantoor van Scarparti (Wolfsburg) afgesproken. We hebben in dit geval ook het recht om een klant in zijn of haar verblijfsplaats aan te klagen.

 

16. Slotbepalingen

Blijken afzonderlijke bepalingen van het contract inclusief deze regelingen geheel of gedeeltelijk ongeldig te zijn of heeft het contract een onvoorzienbare tekortkoming, blijft de geldigheid van de overige bepalingen of delen ervan bestaan. Daar waar de bepalingen ongeldig zijn of tekortkomen, gelden de wettelijke bepalingen.

16.1 Deze voorwaarden zijn als service vertaald vanuit het Duits. Doorslaggevend voor de contractuele overeenkomst tot de exploitant blijft de Duitstalige versie van de Algemene Voorwaarden. Als er tussen de Duitse versie en een vertaalde versie inconsistenties of tegenstrijdigheden opdoen, zal de Duitse versie prevaleren.
16.2 Deze voorwaarden en de overige gegevens van de contractuele overeenkomst zullen na de contractovereenkomst worden opgeslagen door Scarparti. De voorwaarden zijn beschikbaar in het Duits, Nederlands en Engels. Ze zijn in hun huidige vorm te vinden onder de rubriek Algemene Voorwaarden. Vorige (oudere) versies zijn niet meer toegankelijk. Bij afwijkingen of verschillen die zijn ontstaan door de vertaling, is alleen de Duitse versie bindend.
16.3 We hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden – voor zover het in de contractuele relatie met de klant geïmplementeerd is- voor zover nodig is eenzijdig te wijzigen om vervolgens later ontstane gelijkwaardigheidsverhoudingsstoringen of veranderende juridische of technische voorwaarden te kunnen elimineren. We zullen de klant over een aanpassing, door middel van communicatie van de inhoud van het gewijzigde reglement, informeren. De wijziging zal worden opgenomen in de contractovereenkomst, indien de klant na de kennisgeving van de informatie over veranderingen in de contractuele overeenkomst, niet binnen zes weken ons schriftelijk of in tekstvorm tegenspreekt.

 

17. Identificatie van de leverancier (Impressum)

Identificatie van de leverancier (Impressum)
Scarparti UG (Haftungsbeschränkt)
Auf dem Dietzeberg 1
38442 Wolfsburg
Telefoon: 0049-172 91 88 996
Handelsregister: HRB 206177 - Braunschweig
BTW-nummer: DE309354386
Bedrijfsleider/Verantwoordelijke vennoot (aandeelhouder): Peter van Rij
Vennoot/aandeelhouder: Jeroen Blaauw

 

Status: december 2016

 

 

     

 

scarparti geldterug scarparti veilig betalen scarparti handgemaakt scarparti gratis versturen scarparti gratis retour scarparti unieke designs scarparti wereldwijde verzending scarparti gratis veters